ХДФ

Всички продукти от MDF отговарят на изискванията на DIN EN 622 клас E1. Материалът може да бъде използван както в суров вид, така и обработван с различни покрития от естествени фурнири, меламинови покриятия и различни бои и лакове.